Three abstracts got presented at USK 2018, Istanbul, TR

Three abstracts of our group's work in collaboration with Istanbul University got presented at USK 2018 conference that was held at Istanbul, Turkey on May 20-23, 2018.

The list of abstracts is given below.

  1.  Arslan DB, Cengiz S, Erdoğdu E, Kıçik A, Tüfekçioğlu Z, Bilgiç B,  Hanağası H, Uluğ AM, Gürvit H, Demiralp T, Öztürk-Işık E. ASL-MR ile Parkinson hastalığı hafif kognitif bozukluğunda serebral perfüzyon değerlendirmesi. Ulusal Sinirbilim Kongresi. Istanbul, Turkey, May 20-23, 2018. (Oral Presentation)
  2.  Genc O,  Arslan DB,  Cengiz S,  Hatay GH, Kıçik A, Erdoğdu E, Kaplan ÖC, Tüfekçioğlu Z, Bilgiç B,  Hanağası H, Gürvit H,  Demiralp T, Uluğ AM, Öztürk-Işık E. Parkinson hastalığı hafif kognitif bozukluğunun MRG temelli makine öğrenme ile sınıflandırılması. Ulusal Sinirbilim Kongresi. Istanbul, Turkey, May 20-23, 2018. (Oral Presentation)
  3.  Kıçik A, Erdoğdu E, Arslan DB, Cengiz S, Bilgiç B, Tüfekçioğlu Z, Hanağası H, Uluğ AM, Tüzün E, Demiralp T, Öztürk-Işık E, Gürvit H. Parkinson hastalığında kognitif bozulmayla ilişkili yapısal ve fonksiyonel farklılıklar. Ulusal Sinirbilim Kongresi. Istanbul, Turkey, May 20-23, 2018. (Oral Presentation)